ČIIA Orgány Spolku Kontrolní komise

KONTROLNÍ KOMISE

Kontrolní komise je kontrolním orgánem institutu. Má tři členy, kteří jsou voleni Sněmem. Funkční období členů kontrolní komise je dvouleté. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, který řídí její činnost (podrobnosti naleznete ve stanovách ČIIA).

 

Členové kontrolní komise:

 

PŘEDSEDA
Mgr. František Orság, CIA

společnost: Ministerstvo financí ČR
e-mail: FOrsag@email.cz

Ing. Martin Bubeník, Ph.D.

společnost: ČEZ, a.s.
e-mail: martin.bubenik@cez.czMgr. Petr Švub, CIA, CISA

společnost: Česká spořitelna, a.s.
e-mail: psvub@csas.cz