ČIIA Orgány Spolku Kontrolní komise

KONTROLNÍ KOMISE

Kontrolní komise je kontrolním orgánem institutu. Má tři členy, kteří jsou voleni Sněmem. Funkční období členů kontrolní komise je dvouleté. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, který řídí její činnost (podrobnosti naleznete ve stanovách ČIIA).

 

Členové kontrolní komise:

 

PŘEDSEDA
Mgr. Petr Švub, CIA, CISA

společnost: Česká spořitelna, a.s.
e-mail: psvub@csas.cz

Ing. Martin Bubeník, Ph.D.

společnost: ČEZ, a. s.
e-mail: martin.bubenik@cez.cz


Mgr. František Orság, CIA

společnost: Ministerstvo vnitra ČR
e-mail: FOrsag@email.cz

Oznámení o zpracování osobních údajů členů Rady ČIIA, Kontrolní komise ČIIA a členů Čestného prezídia: ZDE.

 

Členové kontrolní komise ČIIA v letech 1995–2018: ZDE.