ČIIA Orgány Spolku Čestné prezidium

Čestné prezídium

Čestné prezídium je poradním orgánem institutu, složeným z čestných členů, kteří svými znalostmi, zkušenostmi, postavením a zájmem mohou významně přispět k rozšiřování interního auditu a rozvoji této profese i činnosti institutu. Čestné prezídium spolupracuje zejména s Radou.

Čestní členové:

Jana Báčová
Jiří Dvořáček

Jaroslava Hřebíková
Petr Karas

Josef Kopec
Ladislav Langr
Václav Peřich
Bohuslav Poduška
Jan Seger
Ivo Středa
Kamil Urban
Vladimír Valenta
Pavel Vácha

Jan Velek
Josef Včelák
Petr Vobořil
Lubomír Voleník (†)

Oznámení o zpracování osobních údajů členů Rady ČIIA, Kontrolní komise ČIIA a členů Čestného prezídia: ZDE.