Zemřeli František Orság a Jan Špaček

S velkou lítostí oznamujeme, že jsme v posledních dnech obdrželi dvě smutné zprávy.

Ve věku 75 let zemřel dne 21. října 2023 František Orság, jeden z prvních členů ČIIA, člen Rady ČIIA a také Kontrolní komise ČIIA. Byl aktivní nejen v orgánech ČIIA, ale také jako lektor a autor mnoha článků. Aktivně se podílel na založení Sekce veřejné správy při ČIIA.

Ve věku nedožitých 75 let zemřel dne 7. října 2023 Jan Špaček, dlouholetý lektor a spolupracovník ČIIA.

Vzpomínáme na ně s díky za vše, na čem se pro ČIIA podíleli, a všem příbuzným a blízkým vyjadřujeme upřímnou soustrast.