ČIIA Novinky Nominace 2022

NOMINACE DO ORGÁNŮ ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ V ROCE 2022

 

Na základě Stanov Českého institutu interních auditorů, z.s. (dále jen ČIIA) lze předkládat nominace kandidátů do orgánů ČIIA - konkrétně do Rady ČIIA a do Kontrolní komise ČIIA. Návrhy lze předkládat do 11. února 2022.


Konkrétní výzvy na předkládání nominací jsou uvedeny zde:

Nominace do Rady ČIIA v roce 2022

Nominace do Kontrolní komise ČIIA v roce 2022


 • Návrhy do orgánů ČIIA může podávat každý člen ČIIA.
 • Volba proběhne na zasedání Sněmu ČIIA, který plánujeme realizovat 30. března 2022 v Praze. Věříme, že tento termín nebude ohrožen. V případě komplikací vás budeme v dostatečném časovém předstihu informovat.
 • Nominace prosím adresujte na kancelář ČIIA (Český institut interních auditorů, Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2) nebo
  na e-mail: hausler@interniaudit.cz, a to v termínu do 11. února 2022.
 • Návrh do Rady ČIIA obsahuje:
  • jméno, příjmení, bydliště navrhovaného kandidáta,
  • zdůvodnění návrhu,
  • krátký profesní životopis navrhovaného kandidáta,
  • souhlas navrhovaného s kandidaturou,
  • vizi navrhovaného o jeho/jejím působení v Radě ČIIA (prezentace ve formátu ppt - maximálně 3 slidy, případně text v maximální délce 1000 znaků včetně mezer).
   Prezentace, kterou nám zašlete, je neměnná.
   Na Sněmu ČIIA budou mít kandidáti do Rady ČIIA možnost vystoupit a představit svoji vizi o působení v Radě ČIIA.
   Vzhledem k časovému omezení bude vymezen čas na vstoupení každého kandidáta v délce
   3 MINUTY.
 • Návrh do Kontrolní komise ČIIA obsahuje:
  • jméno, příjmení, bydliště navrhovaného kandidáta,
  • zdůvodnění návrhu,
  • krátký profesní životopis navrhovaného kandidáta,
  • souhlas navrhovaného s kandidaturou.

 

Nominační proces do Rady Českého institutu interních auditorů, schválený Radou ČIIA dne 13. ledna 2022, naleznete ZDE.

 

Volební řád naleznete ZDE.