ČIIA Novinky Nominace 2021

NOMINACE DO ORGÁNŮ ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ V ROCE 2021

 

Na základě Stanov Českého institutu interních auditorů, z.s. (dále jen ČIIA) lze předkládat nominace kandidátů do orgánů ČIIA - v letošním roce 2021 pouze do Rady ČIIA, neboť členové Kontrolní komise ČIIA mají mandáty až do roku 2022.
Návrhy lze předkládat do 12. února 2021.


Konkrétní výzva na předkládání nominací je uvedena zde:

Nominace do Rady ČIIA v roce 2021


 • Návrhy do orgánů ČIIA může podávat každý člen ČIIA či kterýkoli orgán ČIIA.
 • Volba proběhne na zasedání Sněmu ČIIA, o jehož termínu Vás budeme v časovém předstihu informovat.
 • Nominace prosím adresujte na kancelář ČIIA (Český institut interních auditorů, Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2) nebo
  na e-mail: hausler@interniaudit.cz, a to v termínu do 12. února 2021.
 • Návrh do Rady ČIIA obsahuje:
  • jméno, příjmení, bydliště navrhovaného kandidáta,
  • zdůvodnění návrhu,
  • krátký profesní životopis navrhovaného kandidáta,
  • souhlas navrhovaného s kandidaturou,
  • vizi navrhovaného o jeho/jejím působení v Radě ČIIA (prezentace ve formátu ppt - maximálně 3 slidy, případně text v maximální délce 1000 znaků včetně mezer).
   Prezentace, kterou nám zašlete, je neměnná.
   Na Sněmu ČIIA budou mít kandidáti do Rady ČIIA možnost vystoupit a představit svoji vizi o působení v Radě ČIIA.
   Vzhledem k časovému omezení bude vymezen čas na vstoupení každého kandidáta v délce
   3 MINUTY.

 

Nominační proces do Rady Českého institutu interních auditorů, schválený Radou ČIIA dne 14. ledna 2016, naleznete ZDE.

 

Volební řád naleznete ZDE.