Nejsem interní auditor

Nejsem interní auditor

Informační a propagační leták o interním auditu - ZDE.

 

CO JE INTERNÍ AUDIT?


Interní audit je jednou z klíčových složek správy a řízení organizace (Corporate Governance).

Interní audit asistuje vedení a orgánům společností a organizací při plnění jejich odpovědností. Primární odpovědnosti interního auditu je posuzování adekvátnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému (VŘKS), tj. interní audit zjišťuje, zda zavedený VŘKS poskytuje přiměřenou záruku toho, že záměry a cíle organizace budou realizovány účinně a hospodárně.

Interní audit rovněž plní poradenskou roli tak, aby pomáhal managementu v implementaci doporučovaných zlepšení.

 

PROČ MÍT INTERNÍ AUDIT?

  • Interní audit funguje nezávisle, což umožňuje přistupovat k firmě/instituci z pozice ideálního dobrého hospodáře.
  • Interní audit kultivuje kontrolní prostředí ve společnosti/organizaci a zlepšuje etické chování zaměstnanců a soulad s legislativou.
  • Interní audit přidává hodnotu tím, že pomáhá zlepšovat procesy – šetří náklady, zvyšuje příležitosti na tržby a pomáhá řídit rizika.

 

VÍTE, ŽE?

  • Profese interního auditu je již přes 70 let globální a interní auditoři mají svou mezinárodní profesní organizaci - Mezinárodní institut interních auditorů (www.globaliia.org), ve které je organizováno cca 180 tisíc interních auditorů ve 190 zemích.
  • V České republice existuje pobočka Mezinárodního institutu interních auditorů, která sdužuje má cca 1 000 členů a jmenuje se Český institut interních auditorů.

 

Dokumenty ke stažení:

Sdružení evropských institutů ECIIA a sdružení evropských institutů členů správních orgánů ecoDa uspořádali 3. prosince 2012 konferenci
"Jak maximalizovat užitek z funkce interního auditu".

Konference vydala deset konkrétních praktických doporučení včetně vzorového statutu auditního výboru či statutu oddělení interního auditu
- Making the most of the Internal Audit Function: Recommendations for Directors and Board Committees (PDF, 1.62 MB)


Český institut interních auditorů zajistil následující české překlady užitečných dokumentů:

- Jak maximalizovat užitek z funkce interního auditu (PDF, 742.06 kB)

- Výbory pro audit v evropském veřejném sektoru (PDF, 180.67 kB)

- Global Advocacy Program (PDF, 1.16 MB)

- Model tří linií (PDF, 1.09 MB)


 

Top Search for Top Talent - zajímavý článek pro manažery k dispozici ZDE.