Sekce Cena za inovaci

CENA ZA INOVACI V INTERNÍM AUDITU 2017

Vážené interní auditorky, vážení interní auditoři,

Český institut interních auditorů vyhlásil 2. ročník soutěže CENA ZA INOVACI. Realizovali jste nový prvek / inovativní projekt ve své činnosti interního auditu, který představuje nový přístup a přináší nejen přidanou hodnotu interního auditu, ale také nový pohled na interní audit? Pokud ano, tak jste náš interní auditor a neváhejte se přihlásit do nové soutěže, kterou vyhlašuje Český institut interních auditorů pod názvem „Cena za inovaci v interním auditu".

Jak se zapojíte do soutěže?


Termín pro podání přihlášek prodloužen do 31. srp
na 2017.

 


Obsah soutěže

Český institut interních auditorů vyhlašuje první ročník soutěže o nejlepší inovativní prvek / projekt v interním auditu.
Posláním této soutěže je ocenit nové netradiční nápady a řešení v interním auditu, které přispěly ke zlepšování činnosti či ke zvyšování kvality, výkonnosti nebo efektivnosti organizace a které se mohou stát příklady dobré praxe a sloužit jako inspirace dalším organizacím a útvarům interního auditu.
Cenu za inovaci získá ta organizace/útvar interního auditu/jednotlivec, který prokáže uplatnitelnost inovativního řešení v praxi, příp. již známé/převzaté řešení uplatněné novým způsobem. Toto řešení by mělo být zároveň přenositelné a adaptabilní a mělo by být příkladem dobré praxe a sloužit jako inspirace dalším organizacím.

Průběh soutěže a ceny

Přihlášky se podávají online do 31. srpna 2017. Odborná porota posoudí dle kritérií všechny soutěžní návrhy, které splňují základní parametry dle stanovených podmínek a pravidel. Bodově ohodnotí jednotlivá kritéria a 3 nejlepší projekty získají Cenu za inovaci 2017. Vyhlášení výsledků a slavnostní předání cen proběhne na národní konferenci ČIIA v listopadu 2017 v Brně.

1. místo – 20 000 Kč + účast na národní konferenci pro jednoho zástupce zdarma

2. místo – kredit na vzdělávání na ČIIA v hodnotě 10 000 Kč + účast na národní konferenci pro jednoho zástupce zdarma

3. místo – kredit na vzdělávání na ČIIA v hodnotě 5 000 Kč + účast na národní konferenci pro jednoho zástupce zdarma

Podmínky/pravidla

Soutěžní návrh může předložit interní auditor, útvar interního auditu, nebo organizace, působící v České nebo Slovenské republice.

Účast v soutěži je bezplatná.

Přihlášky jsou přijímány do 31. srpna 2017, včetně popisu inovativního projektu.

Všechny podané přihlášky posoudí odborná porota, která je buď zařadí do soutěže (v případě, že přihláška s popisem řešení odpovídá záměrům soutěže – nalezení vhodných inovativních řešení) nebo je vrátí s odůvodněním zpět.

Pozn.
Vyhlašovatel soutěže, Český institut interních auditorů, si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodu předložený inovativní projekt a současně si vyhrazuje právo zrušit soutěž bez udání důvodu.

Jak má vypadat popis projektu?
Popis v jakémkoliv textovém formátu, případně jako prezentaci odevzdáte jako přílohu k online přihlášce níže.

Popis by se měl zaměřovat zejména na následující body:

 • Popis inovace / projektu (O čem to je?)
 • Popis inovativního přínosu (V čem je to nové? V čem se to odlišuje? Jaká je přidaná hodnota? Jaké jsou dopady pro organizaci?)
 • Popis způsobu řešení / realizace
 • Jaké byly cíle inovativního řešení a jak byly naplněny?
 • Jak je dále aplikováno inovativní řešení v praxi? Jaký je předpokládaný vývoj?
 • Jak je inovativní řešení přenositelné do jiných organizací?
 • Jaká jsou rizika a jak jsou ošetřena?
 • Přílohy

 

Kritéria hodnocení

 • Originalita/inovativnost (Je to opravdu novinka, mění zaběhlé postupy, směřuje kupředu?)
 • Realizovatelnost (Jaké jsou výsledky, výstupy? Přispěl inovativní prvek ke zvýšení vážnosti interního auditu? Jaká jsou hodnocení ze strany managementu?)
 • Funkčnost (snadnost, pochopitelnost, reálnost)
 • Užitečnost (Jaký má přínos pro uživatele? Jak to pomáhá? Je to efektivní, přidává hodnotu?)
 • Přenositelnost (Mohou použít i další organizace? Lze šířit a adaptovat na různé podmínky?)
 • Rizikovost (Jaká jsou rizika inovativního řešení? Jak jsou rizika ošetřena?)

 

Potřebujete další informace?

Kontaktujte ředitele kanceláře ČIIA, Daniela Häuslera (e-mail: hausler@interniaudit.cz, tel: +420 602 131 864)


Přihláška

 

 

CENA ZA INOVACI V INTERNÍM AUDITU 2016

Vítězové ceny za inovaci byli vyhlášeni 12. října 2016 při slavnostím večeru v rámci národní konference ČIIA v Českých Budějovicích:

1. místo: MONETA Money Bank, a. s. s projektem „Guest Reviewer"

2. místo: Česká spořitelna, a. s. s projektem „Karta rizik"

3. místo: OKD, a. s., s projektem „Integrace vybraných funkcí společnosti do interního auditu"

FOTOGALERIE - ZDE.