Sekce Cena za inovaci

CENA ZA INOVACI V INTERNÍM AUDITU

Vážené interní auditorky, vážení interní auditoři,

Český institut interních auditorů vyhlásil 3. ročník soutěže CENA ZA INOVACI 2018!

Realizovali jste nový prvek / inovativní projekt ve své činnosti interního auditu, který představuje nový přístup a přináší nejen přidanou hodnotu interního auditu, ale také nový pohled na interní audit? Pokud ano, tak jste náš interní auditor a neváhejte se přihlásit do nové soutěže, kterou vyhlašuje Český institut interních auditorů pod názvem „Cena za inovaci v interním auditu".

Jak se zapojíte do soutěže?


Obsah soutěže

Český institut interních auditorů vyhlašuje třetí ročník soutěže o nejlepší inovativní prvek / projekt v interním auditu.
Posláním této soutěže je ocenit nové netradiční nápady a řešení v interním auditu, které přispěly ke zlepšování činnosti či ke zvyšování kvality, výkonnosti nebo efektivnosti organizace a které se mohou stát příklady dobré praxe a sloužit jako inspirace dalším organizacím a útvarům interního auditu.

Průběh soutěže a ceny

Přihlášky se podávají online. Odborná porota posoudí dle kritérií všechny soutěžní návrhy, které splňují základní parametry dle stanovených podmínek a pravidel. Bodově ohodnotí jednotlivá kritéria a 3 nejlepší projekty získají Cenu za inovaci 2018.
Vyhlášení výsledků a slavnostní předání cen proběhne na národní konferenci ČIIA v říjnu 2018.

1. místo – 20 000 Kč + účast na národní konferenci pro jednoho zástupce zdarma

2. místo – kredit na vzdělávání na ČIIA v hodnotě 10 000 Kč + účast na národní konferenci pro jednoho zástupce zdarma

3. místo – kredit na vzdělávání na ČIIA v hodnotě 5 000 Kč + účast na národní konferenci pro jednoho zástupce zdarma

Podmínky/pravidla

Soutěžní návrh může předložit interní auditor nebo útvar interního auditu působící v České nebo Slovenské republice, který danou inovaci přímo implementoval v rámci své organizace.

Účast v soutěži je bezplatná.

Vyplněné přihlášky jsou přijímány, včetně popisu inovativního projektu, do 17. srpna 2018.

Všechny podané přihlášky posoudí odborná porota, která je buď zařadí do soutěže (v případě, že přihláška s popisem řešení odpovídá záměrům soutěže – nalezení vhodných inovativních řešení) nebo je vrátí s odůvodněním zpět.

Pozn.
Vyhlašovatel soutěže, Český institut interních auditorů, si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodu předložený inovativní projekt a současně si vyhrazuje právo zrušit soutěž bez udání důvodu.

Jak má vypadat popis projektu?
Popis v jakémkoliv textovém formátu, případně jako prezentaci odevzdáte jako přílohu k online přihlášce níže.

Popis by se měl zaměřovat zejména na následující body:

 • Popis inovace / projektu (O čem to je?)
 • Popis inovativního přínosu (V čem je to nové? V čem se to odlišuje? Jaká je přidaná hodnota? Jaké jsou dopady pro organizaci?)
 • Popis způsobu řešení / realizace
 • Jaké byly cíle inovativního řešení a jak byly naplněny?
 • Jak je dále aplikováno inovativní řešení v praxi? Jaký je předpokládaný vývoj?
 • Jak je inovativní řešení přenositelné do jiných organizací?
 • Jaká jsou rizika a jak jsou ošetřena?
 • Přílohy

 

Kritéria hodnocení

 • Originalita/inovativnost (Je to opravdu novinka, mění zaběhlé postupy, směřuje kupředu?)
 • Realizovatelnost (Jaké jsou výsledky, výstupy? Přispěl inovativní prvek ke zvýšení vážnosti interního auditu? Jaká jsou hodnocení ze strany managementu?)
 • Funkčnost (snadnost, pochopitelnost, reálnost)
 • Užitečnost (Jaký má přínos pro uživatele? Jak to pomáhá? Je to efektivní, přidává hodnotu?)
 • Přenositelnost (Mohou použít i další organizace? Lze šířit a adaptovat na různé podmínky?)
 • Rizikovost (Jaká jsou rizika inovativního řešení? Jak jsou rizika ošetřena?)

 

Potřebujete další informace?

Kontaktujte ředitele kanceláře ČIIA, Daniela Häuslera (e-mail: hausler@interniaudit.cz, tel: +420 602 131 864)


Přihláška

 

VÍTĚZOVÉ CENY ZA INOVACI 2016: ZDE.
VÍTĚZOVÉ CENY ZA INOVACI 2017: ZDE.