Přihláška do soutěže "CENA ZA INOVACI"

Přihláška za:
2. INFORMACE O ORGANIZACI:
3. INFORMACE O ÚVARU INTERNÍHO AUDITU:
4. ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROJEKTU:
Nahrát soubor(y) s popisem projektu: Zde vložte soubor/y s popisem Vašeho projektu. Před odesláním se ujistěte, že popis obsahuje všechny body požadované v sekci Podmínky/pravidla.
Podporované formáty uloženého souboru jsou následující doc, jpg, jpeg, pdf, ppt nebo xls. Velikost přiloženého souboru je omezena na max. 2 MB.
Soubor s popisem:
5. KONTAKTNÍ ÚDAJE PŘEDKLADATELE PROJEKTU

Podbarvením označené položky jsou povinné!

Potřebujete další informace?

Kontaktujte ředitele kanceláře ČIIA, Daniela Häuslera (e-mail: hausler@interniaudit.cz , tel: +420 602 131 864)