Členství Podmínky členství

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem vedení agendy zájemců o členství v ČIIA, členů ČIIA a poskytování členských služeb: ZDE.

Kdo se může stát členem ČIIA?

Členem Českého institutu interních auditorů může být fyzická i právnická osoba, která má zájem podílet se na rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování interního auditu.  Pro účely výkonu svých členských práv a povinností určí právnická osoba jednu nebo více fyzických osob jako své zástupce, zpravidla z řad svých zaměstnanců, z nichž každý má stejné postavení jako individuální člen. Za vybrané zástupce hradí právnická osoba členské příspěvky dle Příspěvkového řádu. Kromě řádných členů působících v profesi interní auditor se mohou jako přidružení členové zapojit i zástupci profesí příbuzných a z akademické oblasti. V odůvodněných případech může ČIIA do svých řad přijmout rovněž čestné členy, kteří se významně podílejí na podpoře interního auditu v České republice. Přijímání nových členů se uskutečňuje na základě písemné žádosti - Přihlášky, projednané a odsouhlasené Radou institutu.

Povinnosti a práva členů ČIIA

Členství v ČIIA je podmíněno závazkem:
respektovat Etický kodex a Mezinárodní standardy profesní praxe interního auditu, řádně platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu, dodržovat Stanovy a další vnitřní pravidla, schválená a vydaná orgány Institutu.

S členstvím je spojeno právo:
účastnit se Sněmu, vyjadřovat se ke všem projednávaným věcem a uplatnit na něm své hlasovací právo, být volen do orgánů Institutu.


Výši členských příspěvků stanovuje Příspěvkový řád ČIIA.Co ČIIA nabízí?

 • Nabízíme širokou škálu jednodenních vzdělávacích seminářů a workshopů zaměřených na otázky zřizování a působení útvarů auditu, zvyšování odborné úrovně auditorů, bezpečnosti informací, řídící systémy, bezpečnost IT, účetnictví, daňové zákony, apod.
 • Máte možnost složení zkoušky k získání mezinárodně uznávaného titulu CIA (Certified Internal Auditor), který je známkou odborné kvalifikace pro oblast zásad a praktického uplatnění interního auditu a slouží v současné době jako nejvýznamnější mezinárodní uznání pro interní auditory.
 • Veřejné a státní správě nabízíme řadu akreditovaných jednodenních školení a akreditované kurzy: "Základní kurz" a "Atestační kurz".
  Základní kurz probíhá v rámci jednotného systému přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit a je uznán MŠMT jako rekvalifikační pro profesi interního auditora ve veřejné správě.
 • Atestační kurs je koncipován jako navazující vzdělávání se specializací na ucelené tématické bloky finančního řízení k funkčnosti jeho kontrolních mechanismů a nejlepších zkušeností při výkonu jednotlivých druhů interního auditu.
 • Časopis "Interní auditor", který se zabývá aktuálními otázkami ze světa interního auditu a financí.
 • Setkávání interních auditorů a vzájemnou výměnu informací a zkušeností při příležitosti pravidelně pořádaných fór, klubových večerů a národních konferencí.
 • Zprostředkujeme Vám kontakty s významnými zahraničními odborníky z oboru interního auditu.
 • Vydáváme odborné publikace o interním auditu a Standardy pro profesní praxi.
 • Delegujeme vybrané interní auditory z ČR do pracovních orgánů mezinárodních institucí pro oblast interního auditu.


STAŇTE SE ČLENEM ČIIA

Výhody Základního členského příspěvku

 • Členství v ČIIA Vám přinese komplexní informace o nových trendech v IA prostřednictvím pravidelných e-mailových novinek, časopisu a webu.
 • Výběr z řady odborných publikací, z nichž většina je všem členům v rámci členství poskytována zdarma. Zajišťujeme Vám odborný překlad do češtiny aktuálního znění Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu a Doporučení pro praxi, které jsou součástí Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu. Tuto publikaci poskytujeme všem členům zdarma. Dále umožňujeme svým členům účastnit se celosvětového připomínkového řízení a ovlivňovat tak podobu Standardů.
 • Budete mít možnost účastnit se klubových večerů, fór, kulatých stolů a konferencí, kde jsou prezentovány nejzajímavější trendy v IA.
 • Poskytneme Vám slevy na pořádané kurzy, certifikaci a konferenci.
 • Bezplatně obdržíte odbornou členskou literaturu, čtyřikrát ročně časopis Interní auditor a dvakrát ročně Katalog vzdělávacích akcí.
 • Získáte přístupové jméno a heslo k přihlášení se do členské sekce webových stránek www.interniaudit.cz a rovněž www.theiia.org. Zde budete mít možnost čerpat další informace a stahovat potřebné dokumenty zcela zdarma.
 • Umožníme Vám zdarma přístup do naší knihovny.
 • Můžete aktivně spolupracovat v jednotlivých odborných výborech a pracovních komisích.
 • Můžete předávat své zkušenosti, prezentovat své názory a odborné znalosti.
 • V případě, že jste držitelem CIA nebo jiné certifikace poskytované ČIIA, nemáte zpoplatněno roční hlášení CPE.
 • S členstvím v institutu je spojeno i právo s účastí na Sněmu, vyjadřovat se ke všem projednávaným věcem a uplatnit své hlasovací právo a také možnost být zvolen do orgánu institutu.
 • Jsme Vám k dispozici 5 dní v týdnu pro Vaše případné dotazy. Kancelář i Rada ČIIA zprostředkovává informace i odpovědi na dotazy členů. Networking na akcích ČIIA patří k nejcennějším výhodám členství.

Výhody členského příspěvku BENEFIT

 • Standardní výhody v rámci Základního členství
 • Prodej odborných publikací nabízených ČIIA se slevou 10%
 • Účast na jednom jednodenním semináři (max. v hodnotě Kč 5 000)
 • Sleva na konferenci ve výši 15% z konferenčního poplatku (pro člena ČIIA)

Přihláška

 • Členem ČIIA může být každá fyzická osoba i právnická osoba - prostřednictvím svých zástupců (za vybrané zástupce jsou dle jejich počtu hrazeny členské příspěvky na základě Příspěvkového řádu, pouze vybraní zástupci mohou čerpat členské výhody), která má zájem podílet se na rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování interního auditu nebo tento proces podporovat.
 • Přijímání nových členů seuskutečňuje na základě písemné žádosti - přihlášky; členské příspěvky jsou placeny dle platného Příspěvkového řádu.
 • Online přihlášku naleznete na http://interniaudit.cz nebo si tamtéž stáhněte její tiskopis.


Veškeré lektorské služby zajišťují zkušení a kvalifikovaní lektoři z řad profesorů vysokých škol, předních auditorských a finančních společností a ministerstev.

Etický kodex ČIIA

Informace o veškerých aktivitách ČIIA získáte v katalogu na internetových stránkách www.interniaudit.cz nebo v kanceláři na Karlově nám. 3, Praha 2, tel: 224 919 361, e-mail: ciia@interniaudit.cz