Bezpečnost v cloudových službách

30.9.2024 - 30.9.2024
variabilní symbol: 24224

ÚROVEŇ

Pro středně pokročilé, bude využívána technická terminologie.

URČENO PRO

Interní auditory, pracovníky v oblasti řízení rizik a další pracovníky v oblasti bezpečnosti informací.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s jednotlivými typy cloudových služeb, s riziky, které z jejich používání vyplývají a způsobu jejich řízení.

OBSAH SEMINÁŘE

Seminář rámcově vychází z auditní praxe a standardů v oblasti řízení bezpečnosti cloudových služeb. Obsahem semináře jsou:

  • Typy cloudových služeb.
  • Role a odpovědnosti, které musí zajistit zákazník a poskytovatel cloudových služeb.
  • Proces implementace bezpečnosti do cloudových služeb.
  • Hlavní hrozby a obvyklé zranitelnosti.
  • Koncept bezpečnostních opatření (pohledem zákazníka).

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Petr Grešl
Ing. Richard Michálek

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se