Background-check – prověrky kandidátů na pracovní místo / řídící pozici

Nový

26.9.2024 - 26.9.2024
variabilní symbol: 24220

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky, např. vedoucí compliance oddělení, vedoucí personálních oddělení, pracovníci nastavující protikorupční opatření.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámení se s možnostmi prověřování kandidátů na pracovní pozice.

Představa o modelu nastavení systému prověřování v rámci organizace.

Tvorba základního arzenálu a nastavení mindset-u pro realizaci prověrek.

Zavedení prověrek jako součást opatření k minimalizaci korupčního potenciálu, rizika střetu zájmů, reputačních rizik.

OBSAH SEMINÁŘE

 • Prověrky, Screening, Background-check – seznámení, vymezení.
 • Potřebnost - incidenty, příklady absence prověřovacích procesů, vliv AI, vývoj.
 • Zavedení systému realizace prověrek/BGC v rámci organizace – Proč? Kdy? Jak?
 • Externí X interní realizace.
 • Příklad 3-stupňového systému prověrek v organizaci.
 • Součinnost prověřované osoby.
 • Nejvyšší stupeň: Background-check uchazečů o nejvyšší manažerské pozice a pozice s odpovědností za hospodaření (např. veřejné zadávání):
  • Obecná část + nástroje.
  • Specifická část + nástroje, doporučené odbornosti.
  • Kam se dívat a kam už ne?
  • Mindset detektiva – pouze ověřuji nebo aktivně hledám?
 • Přidaná hodnota v rámci background-check-u.
 • Způsob vyhodnocování získaných informací.
 • Tvorba závěrečné zprávy a jak s ní dál nakládat.
 • Praktická ochrana informací při realizaci prověrky.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 13:00

Lektor
Bc. Samuel Kohoutek

Cena semináře
Cena člen (webinář): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 2 800,- Kč bez DPH (3 388,- Kč s DPH)

Přihlásit se