Auditní zprávy optikou Globálních standardů IA, jak na zjištění a doporučení

aktualizovaný
Globální standardy

22.11.2024 - 22.11.2024
variabilní symbol: 24302

ÚROVEŇ

Pro interní auditory s menšími zkušenostmi.

URČENO PRO

Začínající interní auditory.

CÍL SEMINÁŘE

Formou interaktivního semináře budou přítomní účastníci seznámeni se strukturou a základními postupy při tvorbě a prezentaci závěrečné auditní zprávy s ohledem na požadavky Globálních standardů IA. Budou probrána východiska pro identifikaci nedostatků při hodnocení a testování řídicího a kontrolního systému a pro formulaci auditních zjištění. Budou předvedeny jednoduché šablony pro formulaci zjištění, příčin, dopadů a doporučení IA.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Komunikace auditora formou závěrečné auditní zprávy.
  • Přístup k testování efektivnosti řídicích a kontrolních mechanismů.
  • Popis auditních zjištění na základě hodnocení a testování ŘKS.
  • Analýza a doporučovaná řešení, práce s nápravnými opatřeními managementu, monitoring plnění.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 13:00

Lektor
Ing. Rodan Svoboda, CIA

Cena semináře
Cena člen (webinář): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 2 800,- Kč bez DPH (3 388,- Kč s DPH)

Přihlásit se