Auditní interview

5.12.2024 - 5.12.2024
variabilní symbol: 24320

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditoři a management v centrálních a dalších správních úřadech (organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace).

CÍL SEMINÁŘE

Naučit se plánovat, připravit, vést a dokumentovat auditní interview v souladu s právními předpisy a tak, aby bylo přínosné.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Navázání kontaktu.
  • Vedení interview (role a iniciativa).
  • Jak rozpoznat nepravdivé nebo záměrně neúplné odpovědi a jak na ně reagovat.
  • Jak přesvědčit dotazovaného k úplným a pravdivým odpovědím a rozptýlit jeho obavy.
  • Protokolovaní interview.
  • Rozbor konkrétního případu.
  • Praktický nácvik.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 12:00

Lektor
PhDr. JUDr. Milan Kryštof Čech, DBA

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 2 750,- Kč bez DPH (3 328,- Kč s DPH)

Přihlásit se