Audit zajištění obecné údržby, provozu a správy budov

Nový

25.4.2024 - 25.4.2024
variabilní symbol: 24086

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory v organizacích veřejné správy a veřejných financí.

CÍL SEMINÁŘE

Prakticky ukázat obsah a průběh auditu zajištění obecné údržby, provozu a správy budov se zaměřením na identifikaci a řízení rizik a optimalizaci procesů v organizaci.

OBSAH SEMINÁŘE

 • Shrnutí přehledu znalostí a požadavků z právních předpisů ČR.
 • Vymezení předmětu a cíle interního auditu v kontextu rizik spojených s údržbou, provozem a správou budov.
 • Výběr vhodných auditních metod a postupů.
 • Praktické příklady a kontrolní listy vztahující se k procesům:
  • a) dodržování stanovených požadavků na požární bezpečnost staveb;
  • b) zajišťování monitorování a údržby objektů zaměřených na udržení jejich stavu;
  • c) zajištění revizí a provozních kontrol;
  • d) zajišťování bezpečného a bezporuchového provozu objektů vč. pohotovosti;
  • e) systém vyhodnocování a řešení poruch a závad.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Jan Liška

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se