Audit výkonnosti v orgánech veřejné správy

13.11.2023 - 13.11.2023
variabilní symbol: 23283

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditoři, kontroloři a další pracovníci v organizacích veřejné správy.

CÍL SEMINÁŘE

Přiblížit možnosti využití auditu výkonnosti, stanovení auditních otázek a auditních kritérií při kontrole 3E v orgánech veřejné správy.

OBSAH SEMINÁŘE

• Vymezení auditu výkonnosti, výklad vybraných pojmů.
• Cíle auditu výkonnosti.
• Postup při provádění auditu výkonnosti.
• Tvorba auditních otázek.
• Nastavení kritérií pro hodnocení výkonnosti.
• Konkrétní příklady.
• Otázky k ověření znalostí.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 12:00

Lektor
JUDr. Ing. Zdeňka Liv Prokšová

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 000,- Kč bez DPH (2 420,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 2 550,- Kč bez DPH (3 086,- Kč s DPH)
Cena člen (prezenčně): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 2 750,- Kč bez DPH (3 328,- Kč s DPH)

Přihlásit se