Audit vnitřního kontrolního systému

20.11.2023 - 20.11.2023
variabilní symbol: 23290

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, kontrolory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.

CÍL SEMINÁŘE

Objasnit a na praktických příkladech vysvětlit provedení auditu vnitřního kontrolního systému podle nejnovějších principů a metod z pohledu auditora i auditované osoby.

OBSAH SEMINÁŘE

• Nejvhodnější přístup k auditu vnitřního kontrolního systému podle nejnovějších principů a metod.
• Soubor faktorů působících na fungování VKS.
• Harmonizace kroků, auditní postupy, předběžné analytické postupy.
• Zjištění úlohy a zaměření vnitřního kontrolního systému v organizaci.
• Způsoby nastavení VKS.
• Významné transakce a kontrolní postupy.
• Úroveň informačních systémů.
• Poznání procesu odhalování a vyhodnocení rizik.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Šárka Hartychová
Ing. Ladislava Slancová, MPA

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se