Audit v praxi jednočlenných útvarů interního auditu

4.12.2024 - 4.12.2024
variabilní symbol: 24318

ÚROVEŇ

Pro začátečníky až středně pokročilé.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí.

CÍL SEMINÁŘE

Pracovní postup při výkonu interního auditu od jeho přípravy, provedení až po jeho ukončení u jednočlenných útvarů interního auditu.

OBSAH SEMINÁŘE

 • Zákonné normy s vazbou na veřejnou správu, Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA.
 • Východiska a příprava auditu.
 • Pověření k provedení auditu, Prohlášení o objektivitě a nezávislosti k prováděnému auditu, Program auditu.
 • Techniky auditorské práce.
 • Základní materiály související s prováděným auditem na příkladu veřejných zakázek malého rozsahu.
 • Dokumentace z provedení auditu, auditorský spis.
 • Ukázka praktického provedení auditu.
 • Auditorská zpráva.
 • Záznam z projednání auditu.
 • Opatření k auditu a follow up audit.
 • Diskuse.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Miroslav Čtvrtlík

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se