Audit v praxi jednočlenných útvarů interního auditu

Nový

16.10.2023 - 16.10.2023
variabilní symbol: 23255

ÚROVEŇ

Pro začátečníky až středně pokročilé.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí.

CÍL SEMINÁŘE

Pracovní postup při výkonu interního auditu od jeho přípravy, provedení až po jeho ukončení u jednočlenných útvarů interního auditu.

OBSAH SEMINÁŘE

• Zákonné normy s vazbou na veřejnou správu, Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA.
• Východiska a příprava auditu.
• Pověření k provedení auditu, Prohlášení o objektivitě a nezávislosti k prováděnému auditu, Program auditu.
• Techniky auditorské práce.
• Základní materiály souvisejícími s prováděným auditem.
• Dokumentace z provedení auditu, auditorský spis.
• Ukázka praktického provedení auditu.
• Auditorská zpráva.
• Záznam z projednání auditu.
• Opatření k auditu a follow up audit.
• Diskuse.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Miroslav Čtvrtlík

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se