Audit Universe a plánování v interním auditu – od strategie až po každodenní činnost

15.11.2024 - 15.11.2024
variabilní symbol: 24290

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditoři včetně manažerů útvaru interního auditu napříč všemi sektory (soukromý, veřejná správa, veřejné finance).

CÍL SEMINÁŘE

Jaká je „nejlepší praxe“? Rady a informace pro naplňování poslání interního auditu, plánování činnosti útvaru IA (krátkodobé i dlouhodobé), pokrytí auditního prostoru, situace z praxe včetně diskuse nad praktickými příklady, zdokonalení znalosti celkové problematiky.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Co vše lze plánovat? Druhy plánování v interním auditu.
  • Vstupy pro sestavení plánů interního auditu.
  • Audit Universe.
  • Zdroje interního auditu.
  • Naplňování plánu interního auditu, procesní pojetí vytvoření a realizace plánu.
  • Co vše vyplývá z Rámce profesní praxe a Globálních standardů IA?
  • Naplňování operativních potřeb „zákazníků“ interního auditu.
  • Reporty k plnění plánu, vhodné KPI.
  • Nastavení metodiky v útvaru interního auditu.
  • Praktické příklady.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
Ing. Radek Kánský, CIA

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)
Cena člen (webinář): 2 450,- Kč bez DPH (2 965,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)

Přihlásit se