Audit rovného odměňování

Nový

2.10.2024 - 2.10.2024
variabilní symbol: 24227

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, compliance specialisty, manažery ESG a kvality, zástupce HR oddělení a vedoucí pracovníky v organizacích soukromé i veřejné správy.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře Audit rovného odměňování je poskytnout účastníkům komplexní přehled a praktické dovednosti v oblasti rovného a transparentního odměňování. Účastníci se seznámí s relevantními právními normami a vládními dokumenty. Seminář se dále zaměří na metody digitalizace a reportování Gender pay gap v rámci ESG a objasní principy a metody auditu rovného odměňování podle nejnovějších standardů.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Základní orientace v tématu rovného odměňování:

Seznámení s relevantními zákonnými předpisy a vládními dokumenty.

Principy spravedlivého odměňování a definice pojmu "stejná práce a práce stejné hodnoty".

Souvislosti mezi rovným odměňováním a ESG kritérii.

  • Postupy auditu rovného odměňování a vyhodnocování dat:

Definice cílů auditu, výběr relevantních mzdových dat a dalších informací z HR oddělení. Použití statistických nástrojů pro identifikaci trendů a rozdílů v odměňování, zahrnující pohlaví, role a jiné demografické faktory.

Analýza získaných dat pro zjištění případných nerovností a zpracování výsledků do srozumitelných reportů. Navržení doporučení pro odstranění zjištěných rozdílů a zlepšení praxí v odměňování.

  • Sdílení příkladů z praxe:

Prezentace konkrétních případových studií, které ilustrují úspěšné implementace principů rovného odměňování.

Diskuze o výzvách a řešeních, s kterými se firmy setkávají při zavádění rovného odměňování.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 15:00

Lektor
Mgr. Romana Fornusková
Mgr. Kristýna Houšková

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 900,- Kč bez DPH (3 509,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 650,- Kč bez DPH (4 417,- Kč s DPH)

Přihlásit se