Audit přístupových práv, SW, aktivit v Internetu a mailu

2.12.2024 - 2.12.2024
variabilní symbol: 24315

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně (nutná znalost základů IT a auditu IT).

URČENO PRO

Seminář je určen zejména pro interní auditory (IT/ICT) a auditory kybernetické bezpečnosti.

CÍL SEMINÁŘE

Objasnit audit přístupových oprávnění, softwaru a licenčních práv, aktivit v internetu a emailu. Během semináře si účastníci zkonkretizují a prohloubí znalosti v zejména s ohledem na aktuální technologické trendy a problematické body v dílčích oblastech. Seminář obsahuje praktické neinvazivní ukázky, kdy lze rovněž využít vlastní PC/notebook.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Úvod do řízení přístupových oprávnění (identita, digitální identita, systém pro řízení identity, autorizace a autentizace).
  • Minimální dobrá praxe a bezpečnostní principy pro řízení přístupových oprávnění, obecné kontroly v IT, kontext NIS2 a DORA.
  • Audit OS Windows a Active Directory a hardening Active Directory z pohledu přístupových oprávnění, audit OS Linux.
  • Audit podezřelých aktivit, využití nástrojů pro audit podezřelých aktivit.
  • Audit správy licencí a ochrany autorských práv.

Pozn. Kurz je realizován v rámci Akademie auditu kybernetické bezpečnosti.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Michal Wojnar, CISA, CISSP, CEH, OSCP

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se