Audit personálních rizik v organizaci

3.10.2023 - 3.10.2023
variabilní symbol: 23231

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen interním auditorům, personálním manažerům a specialistům i dalším odborníkům zabývajícím se zvyšováním kvality managementu a rozborem, prevencí a omezováním personálně-organizačních rizik vedoucím ke vzniku mimořádných událostí či snižování výkonu organizace, a to v podnikatelských i veřejných organizacích.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je seznámit s hlavními zdroji rizik spojených s lidským faktorem

(tzv.„people-related risks“), především těmi, které zůstávají skryté, a organizace jim

proto nevěnují systematickou pozornost. Zabývá se především personálními riziky spojenými s nevhodným výběrem a povyšováním zaměstnanců, nesprávným či nedostatečným řízením jejich výkonu (zadáváním, vysvětlením a kontrolou úkolů), nevhodným zaškolením a odměňováním, zvýšenou nespokojeností zaměstnanců či chybnou motivací.

OBSAH SEMINÁŘE

• Personální rizika a jejich specifika, hlavní zdroje, druhy a dopady personálních rizik.
• Personální rizika: systémová či individuální pochybení.
• Personální rizika jako zdroj mimořádných událostí.
• Rizika spojená s nevhodným přijímáním, povyšováním, motivací, odměňováním a řízením zaměstnanců.
• Audit personálních rizik a jeho metody, závěry a doporučení.
• Prevence personálních rizik.
• Osvěta personálního risk managementu v organizaci.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 15:00

Lektor
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 700,- Kč bez DPH (3 267,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 450,- Kč bez DPH (4 175,- Kč s DPH)

Přihlásit se