Audit personálních rizik organizace

1.11.2024 - 1.11.2024
variabilní symbol: 24274

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen interním auditorům, personálním manažerům a specialistům i dalším odborníkům zabývajícím se řízením rizik, zvyšováním kvality managementu a především pak rozborem, prevencí a omezováním personálně podmíněných rizik, problematikou compliance i zvyšováním výkonu organizace, a to v podnikatelských i veřejných organizacích.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je seznámit s hlavními zdroji rizik spojených s lidským faktorem (tzv.„people-related risks“), především těmi, které zůstávají relativně skryté, a organizace jim proto nevěnují systematickou pozornost. Zabývá se personálními riziky spojenými jak s neúmyslným, tak i záměrným nežádoucím jednáním zaměstnanců, personálními riziky vyvolanými nevhodným výběrem a povyšováním zaměstnanců, nesprávným či nedostatečným řízením jejich výkonu (zadáváním, vysvětlením a kontrolou úkolů), nevhodným zaškolením a odměňováním, zvýšenou nespokojeností zaměstnanců či chybnou motivací.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Personální rizika a jejich specifika, hlavní zdroje, druhy a dopady personálních rizik.
  • Personální rizika: systémová či individuální pochybení.
  • Personální rizika jako zdroj mimořádných událostí.
  • Rizika spojená s nevhodným přijímáním, povyšováním, motivací, odměňováním a řízením zaměstnanců.
  • Audit personálních rizik a jeho metody, závěry a doporučení.
  • Prevence personálních rizik.
  • Osvěta personálního risk managementu v organizaci.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 15:00

Lektor
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cena semináře
Cena člen (webinář): 2 700,- Kč bez DPH (3 267,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 450,- Kč bez DPH (4 175,- Kč s DPH)

Přihlásit se