Audit opatření proti podvodům

17.10.2024 - 17.10.2024
variabilní symbol: 24250

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Externí nebo interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace nebo auditory provádějící audit EU fondů.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s procesem auditu protipodvodných opatření v organizaci, včetně způsobu hodnocení výstupů auditu.

OBSAH SEMINÁŘE

V průběhu semináře se budeme zabývat auditem, který by měl zodpovědět na otázky auditu např.:

  • Existuje v organizaci „strong tone at the top“?
  • Má organizace strategii / plán boje proti podvodům?
  • Je tento plán adekvátní a zohledňuje existující rizika?
  • Je tento plán efektivně implementován a reflektován v rámci interních kontrol?

Dále si ujasníme průběh výkonu auditu:

  • Harmonizace kroků, auditní postupy.
  • Příprava kontrolních listů.
  • Indikátory podvodu a návazná šetření.
  • Postupy auditorského šetření opatření k prevenci a odhalování podvodů.
  • Reporting.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
Ing. Jitka Procházková, CIA

Cena semináře
Cena člen (webinář): 2 450,- Kč bez DPH (2 965,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)

Přihlásit se