Audit majetku se zaměřením na finanční audit majetku prakticky krok za krokem pro organizační složky státu, územně samosprávné celky a příspěvkové organizace

3.4.2024 - 3.4.2024
variabilní symbol: 24059

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně (vhodné jsou znalosti rozpočtových a účetních předpisů).

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky v organizačních složkách státu a jimi zřízených příspěvkových organizací, územní samosprávné celky (kraje, magistrátní města, obce) a jimi zřizovaných příspěvkových organizací.

CÍL SEMINÁŘE

Prakticky ukázat obsah a průběh finanční auditu majetku ve vybraných účetních jednotkách.

OBSAH SEMINÁŘE

 • Shrnutí přehledu znalostí z obecných právních i vnitřních předpisů vybraných účetních jednotek + předmět FA majetku.
 • Vývojový diagram majetkových operací s vyznačením oblastí, které budou ověřovány v rámci finančního auditu majetku (zdroje financování; účetní zachycení operací).
 • Analýza rozvahy a výkazu zisku a ztrát (práce s podklady) jako podklad pro zaměření finančního auditu majetku a přípravu programu auditu.
 • Postup finančního auditu majetku prakticky (rozbor jednotlivých základních druhů majetkových operací):
  • a) Investice a technické zhodnocení dlouhodobého majetku (otevření investičního limitu u OSS a ÚSC; tvorba a čerpání fondu investic, resp. reprodukce majetku u PO, soutěž, smlouva nebo objednávka, faktura dodavatelská, účtování o nedokončeném majetku, stav způsobilého užívání a účtování na majetkové účty, zařazení do užívání a odpisy, inventarizace…).
  • b) Pořízení drobného dlouhodobého majetku.
  • c) Opravy a udržování.
  • d) Bezúplatné nabytí a pozbytí majetku; Úplatné pozbytí majetku; Nájmy…
  • e) Praktický příklad.
  • f) Checklist k provedení auditu.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Mgr. Pavel Bláha

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se