Audit lidských zdrojů a audit řízení lidských zdrojů

Nový

14.11.2023 - 14.11.2023
variabilní symbol: 23285

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen vnitřním auditorům, personálním manažerům a specialistům i dalším odborníkům, zabývajícím se zvyšováním kvality lidských zdrojů a zdokonalováním personálního řízení organizace, a to v rámci soukromé i veřejné sféry.

CÍL SEMINÁŘE

Seminář se zaměřuje na cíle, metody, organizaci, závěry a doporučení auditu lidských zdrojů (označovaného též jako personální či manažerský audit) a auditu řízení lidských zdrojů. Zabývá se tím, kdy tyto audity provádět, jak stanovit jejich zadání, na co se při nich zaměřit, jak volit jejich metody a kritéria, jak formulovat a prezentovat jejich závěry a doporučení i jak s jejich závěry dále pracovat.

OBSAH SEMINÁŘE

• Cíle, druhy a význam personálního a manažerského auditu.
• Důvody a předpoklady pro uskutečnění personálního, resp. manažerského auditu.
• Metody, nástroje, kritéria a organizace personálního, resp. manažerského auditu.
• Práce s výsledky a závěry personálního, resp. manažerského auditu.
• Ukázky závěrů a doporučení personálního, resp. manažerského auditu.
• Cíle, metody a závěry auditu řízení lidských zdrojů.
• Požadavky na výsledky a závěry auditu řízení lidských zdrojů.
• Práce s výsledky a závěry auditu řízení lidských zdrojů.
• Ukázky závěrů a doporučení personálního, resp. manažerského auditu.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 450,- Kč bez DPH (2 965,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)

Přihlásit se