Audit kamerových systémů (CCTV)

7.12.2023 - 7.12.2023
variabilní symbol: 23320

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, auditory kybernetické bezpečnosti, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty, provozní ředitele a manažery a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je seznámení účastníků s hlavními kroky při auditu nastavení kamerového systému (CCTV). Účastníci získají praktické tipy, jak postupovat při auditu CCTV. Seznámí se požadavky GDPR na nastavení a provoz kamer, včetně nároků kladených na zabezpečení a dokumentaci CCTV. Účastníci se také dozví, jak nastavit procesy pro výměnu nebo pořízení nového CCTV.

OBSAH SEMINÁŘE

 Základní kroky při nastavení kamerového systému (CCTV) jako je:
- stanovení účelu záznamu,
- nastavení záběrů kamer,
- nastavení doby uchování záznamů,
- označení monitorovaných prostor,
- zabezpečení CCTV a požadavky na nezbytnou dokumentaci.
 Balanční testy a DPIA: kdy je nezbytné provedení balančního testu a popřípadě posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.
 Kontroly ÚOOÚ: informace ohledně provedených kontrol ze strany ÚOOÚ a jejich zaměření a výsledky.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 11:00

Lektor
Mgr. Stanislav Klika

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 1 750,- Kč bez DPH (2 118,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 2 250,- Kč bez DPH (2 723,- Kč s DPH)

Přihlásit se