Audit IT pro non-IT auditory

Aktualizováno

13.12.2024 - 13.12.2024
variabilní symbol: 24338

ÚROVEŇ

Pro začátečníky.

URČENO PRO

Téma semináře je vhodné zejména pro členy malých útvarů IA, kteří mají pocit, že se k nim téma IT auditu plíživě blíží, a nechtějí jím být zaskočeni, a stejně tak pro ty, kteří se chtějí dozvědět o aktuálním IT auditu a získat znalosti použitelné v profesionální praxi i v soukromém životě.

CÍL SEMINÁŘE

IT prostředí může v současné době sehrávat hlavní roli z pohledu rizik organizace. IT audit je přitom opředen řadou záhad, tajemství a cizích slov.

Cílem semináře bude demytizovat IT audit a nachystat členy útvarů interního auditu tak, aby získali orientační přehled o oblasti IT auditu, aktuálních trendech, hrozbách a buzzwordech, a byli schopni erudovaně reagovat v diskusích nad základními IT tématy, jež mohou organizaci potkat.

Oblast IT je oblastí, jejímuž auditování se útvary IA jen stěží vyhnou a týká se i malých nebo úzce specializovaných útvarů interního auditu.

OBSAH SEMINÁŘE

● Demytizace IT auditu

● O čem je vlastně ten IT audit – počítače?

● Jak fungují a co jsou zač vybrané prvky podnikového IT.

● Cibule IT auditu – co zvládnu sám, co se specialistou a co s externím dodavatelem.

● Proč, co a jak auditovat v IT z pohledu malého útvaru IA – aktuální trendy, hrozby, rizika.

● Slovníček buzzwordů z IT - dozvíte se, proč se třeba nemusí vyplatit platit výkupné při ransomware, odkud se o vás získávají osobní údaje, jak funguje nejen vishing anebo jak se (pokusit) ochránit i sám sebe atd.

● Volná témata, trendy, diskuze.

● Na závěr, v rámci volných témat, můžeme nahlédnout pod pokličku např.:

  • digitálního forenzního vyšetřování, jako cesty k šetření možných fraudů;
  • auditů datové oblasti;
  • data leakage;
  • AI v IA, aneb umělé inteligence v interním auditu;
  • jiného tématu podle zájmu účastníků.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 12:00

Lektor
PhDr. Ing. Jiří Čihák

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 2 750,- Kč bez DPH (3 328,- Kč s DPH)

Přihlásit se