Audit IT pro non-IT auditory

1.12.2023 - 1.12.2023
variabilní symbol: 23309

ÚROVEŇ

Pro začátečníky.

URČENO PRO

Téma semináře je vhodné zejména pro členy malých útvarů IA, kteří mají pocit, že se k nim téma IT auditu plíživě blíží, a nechtějí jím být zaskočeni, a stejně tak pro ty, kteří se chtějí dozvědět o aktuálním IT auditu a získat znalosti použitelné v profesionální praxi i v soukromém životě.

CÍL SEMINÁŘE

IT prostředí může v současné době sehrávat hlavní roli z pohledu rizik organizace. IT audit je přitom opředen řadou záhad, tajemství a cizích slov. Cílem semináře bude demytizovat IT audit a nachystat členy zejména malých útvarů interního auditu tak, aby získali orientační přehled o oblasti IT auditu, aktuálních trendech, hrozbách a buzzwordech, a byli schopni erudovaně reagovat v diskusích nad základními IT tématy, jež mohou organizaci potkat.

Oblast IT je oblastí, jejímuž auditování se útvary IA jen stěží vyhnou a týká se i malých nebo úzce specializovaných útvarů interního auditu.

OBSAH SEMINÁŘE

• Demytizace IT auditu.
• Cibule IT auditu – co zvládnu sám, co se specialistou a co s externím dodavatelem.
• O čem je vlastně ten IT audit – počítače?
• Jak fungují a co jsou zač vybrané prvky podnikového IT.
• Proč, co a jak auditovat v IT z pohledu malého útvaru IA – aktuální trendy, hrozby, rizika.
• Slovníček buzzwordů z IT - dozvíte se, proč se třeba nemusí vyplatit platit výkupné při ransomware, odkud se o vás získávají osobní údaje, jak funguje vishing anebo jak si (pokusit) ochránit i svůj vlastní mobilní telefon atd.
• Volná témata, trendy, diskuze.
• Na závěr, v rámci volných témat, můžeme nahlédnout pod pokličku, např.:
• digitálního forenzního vyšetřování, jako cesty k šetření možných fraudů;
• problematiky auditu sociálních sítí;
• auditů datové oblasti;
• data leakage; či
• jiného tématu podle zájmu účastníků.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 12:00

Lektor
PhDr. Ing. Jiří Čihák

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 2 750,- Kč bez DPH (3 328,- Kč s DPH)

Přihlásit se