Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií

12.12.2024 - 12.12.2024
variabilní symbol: 24336

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, pracovníky útvaru informačních a komunikačních technologií, vedoucí pracovníky organizací, majitele společností.

CÍL SEMINÁŘE

Poskytnutí informací a možnosti konzultace v rámci případové studie z oblasti auditu zaměřeného na integrovaný systém řízení informačních a komunikačních technologií.

OBSAH SEMINÁŘE

Integrovaný systém řízení informačních a komunikačních technologií:

  • úvod: trendy, terminologie, vývoj, problémy a přínosy integrace, dekompozice systému,
  • správa a řízení: stanovení rámce (cílů, principů, rozsahů a politik) a oblastí řízení (zainteresovaných stran, benefitů, rizik a zdrojů),
  • procesy: postup dekompozice subsystémů zajišťujících efektivitu a bezpečnost, pořadí jejich zavádění,
  • dokumentace: návrh obsahu a formy základních dokumentů.

Specifika auditu zaměřeného na integrovaný systém řízení ICT:

  • řízení auditu,
  • auditních procesů,
  • použití nástrojů,
  • vedení dokumentace.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Jiří Štěrba

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se