Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií

11.12.2023 - 11.12.2023
variabilní symbol: 23329

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, pracovníky útvaru informačních a komunikačních technologií, vedoucí pracovníky organizací, majitele společností.

CÍL SEMINÁŘE

Poskytnutí informací a možnosti konzultace v rámci případové studie z oblasti auditu zaměřeného na integrovaný systém řízení informačních a komunikačních technologií.

OBSAH SEMINÁŘE


Integrovaný systém řízení informačních a komunikačních technologií:
• úvod: trendy, terminologie, vývoj, problémy a přínosy integrace, dekompozice systému,
• správa a řízení: stanovení rámce (cílů, principů, rozsahů a politik) a oblastí řízení (zainteresovaných stran, benefitů, rizik a zdrojů),
• procesy: postup dekompozice subsystémů zajišťujících efektivitu a bezpečnost, pořadí jejich zavádění,
• dokumentace: návrh obsahu a formy základních dokumentů.

Specifika auditu zaměřeného na integrovaný systém řízení ICT:
• řízení auditu,
• auditních procesů,
• použití nástrojů,
• vedení dokumentace.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Jiří Štěrba

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se