Audit informační bezpečnosti

30.4.2024 - 30.4.2024
variabilní symbol: 24095

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, vedoucí pracovníky, manažery, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit. Není nutná technická znalost IT.

CÍL SEMINÁŘE

Účastníci se seznámí s průběhem realizace auditu zaměřeného na bezpečnost informací. Zároveň si vydefinujeme možnost témat zařazených do programu auditu a podrobně si rozebereme přístupy k těmto tématům.

OBSAH SEMINÁŘE

Účastníci kurzu se seznámí s postupy a přístupy k provádění auditu informační bezpečnosti, a to nejen z pohledu kontroly kompletnosti dokumentace podle zákona o kybernetické bezpečnosti nebo ISO 27001, ale podíváme se i na praktickou kontrolu vybraných oblastí zaměřenou na informační a kybernetickou bezpečnost.

Konkrétně bude na kurzu představeno:

 • Definování jednotlivých témat podle ISO 27001 a kybernetického zákona (rozdíly a možnosti přístupů).
 • GDPR – ochrana osobních údajů a jak nám mohou do auditu vstoupit.
 • Definování scénářů pro vybraná téma auditu bezpečnosti:
  • a) Dokumentace a její obsah;
  • b) Analýza rizik;
  • c) Řízení přístupů;
  • d) BCP/DRP;
  • e) Dodavatelské vztahy;
  • f) Bezpečnostní incidenty; atd.
 • Diskuse.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Lucie Jahnová

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se