Audit ESG

8.10.2024 - 8.10.2024
variabilní symbol: 24234

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Pro interní auditory, kteří se zabývají nebo budou zabývat oblastí ESG.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem je seznámení se s oblastí ESG a reportů, dle směrnice CSRD a Evropských standardů pro ukazatele udržitelnosti ESRS. A následně vydefinování typových příkladů zaměření auditu a jeho realizace.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Co je to ESG a reporting ESG.
  • Směrnici CSRD – definici, obsah, účel.
  • Evropské standardy pro vykazování udržitelnosti ESRS.
  • Aktuality ohledně auditu nefinančních reportů – standardy, instrukce.
  • Typové oblasti (E), pro které je nutný sběr dat a následný audit (Uhlíková stopa – Scope 1,2,3).
  • Typové oblasti (S), pro které je nutný sběr dat a následný audit (Rovnoprávnost – Gender audit; Dodavatelsko-odběratelské vztahy; Ochrana osobních údajů; Zdraví a bezpečnost při práci).
  • Typové oblasti (G), pro které je nutný sběr dat a následný audit (Risk management; Certifikace; Audit a kontrola procesů; Etické jednání).
  • Nejvhodnější přístup k auditu podle nejnovějších principů a metod.
  • Harmonizace kroků, auditní postupy, předběžné analytické postupy.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Matouš Pinkava

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se