Audit ESG

28.11.2023 - 28.11.2023
variabilní symbol: 23304

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Pro interní auditory.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem je seznámení s e s oblastí ESG a reportů, dle směrnice CSRD a Evropských standardů pro ukazatele udržitelnosti ESRS. A následně vydefinování typových příkladů zaměření auditu a jeho realizace.

OBSAH SEMINÁŘE

• Co je to ESG a reporting ESG.
• Směrnici CSRD – definici, obsah, účel.
• Evropské standardy pro vykazování udržitelnosti ESRS.
• Typové oblasti (E), pro které je nutný sběr dat a následný audit:
- Uhlíková stopa – Scope 1,2,3
- Cirkulární ekonomika – Způsob konečného nakládání s odpady, poměr primárních vstupních surovin ve srovnání se sekundárními, Zero to landfill audit
- Energetika – zastoupení obnovitelných zdrojů atd.
• Typové oblasti (S), pro které je nutný sběr dat a následný audit:
- Rovnoprávnost – Gender audit,
- Dodavatelsko-odběratelské vztahy,
- Ochrana osobních údajů,
- Zdraví a bezpečnost při práci.
• Typové oblasti (G), pro které je nutný sběr dat a následný audit:
- Risk management,
- Certifikace,
- Audit a kontrola procesů,
- Etické jednání
• Nejvhodnější přístup k auditu podle nejnovějších principů a metod.
• Harmonizace kroků, auditní postupy, předběžné analytické postupy.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Regina Pavlíčková
Matouš Pinkava

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se