Audit Anti Money Laundering (AML)

10.10.2023 - 10.10.2023
variabilní symbol: 23244

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, AML officery, compliance specialisty, risk manažery, kontrolní pracovníky, vedoucí zaměstnance povinných osob a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s právním rámcem prevence praní špinavých peněz a financování terorismu a s připravovanými legislativními změnami. Osvojit si dovednosti pro přípravu a úspěšné provedení auditu AML.

OBSAH SEMINÁŘE

Účastníci kurzu se seznámí s principy právní úpravy prevence praní špinavých peněz a financování terorismu a osvojí si dovednosti pro přípravu a úspěšné provedení auditu AML:

• Právní úprava: zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a prováděcí předpisy.
• Vysvětlení klíčových pojmů a principů AML: povinné osoby, obchody a obchodní vztah, identifikace a kontrola klienta, skuteční majitelé, řízení AML rizik, oznamování podezřelých obchodů, systém vnitřních zásad, školení zaměstnanců a uchování údajů atd.
• Možnosti automatizace AML procesů, včetně identifikace a kontroly klienta.
• Audit AML: příprava auditu, prověření nastavení vnitřní politik a zásad, ověření zavedení KYC procesů, řízení AML rizik, reporting.
• Diskuse.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 12:00

Lektor
Mgr. Stanislav Klika

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 000,- Kč bez DPH (2 420,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 2 550,- Kč bez DPH (3 086,- Kč s DPH)

Přihlásit se