Analýza rizik nejen v kybernetické bezpečnosti

Nový

8.11.2024 - 8.11.2024
variabilní symbol: 24276

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, vedoucí pracovníky, manažery, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty, manažery kybernetické bezpečnosti a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

CÍL SEMINÁŘE

Účastníci se seznámí s různými druhy přístupů v rámci hodnocení rizik, popř. možností využití jiných typů analýz pro usnadnění práce a použití, jako efektivního přesvědčovacího nástroje pro management.

OBSAH SEMINÁŘE

Účastníci kurzu si zopakují důležité pojmy v rámci systému řízení rizik. Zároveň se podíváme na různé druhy přístupů a to nejen z pohledu rizik kybernetické bezpečnosti (NIS2/DORA atd.), ale i projektových rizik, rizik dle čl. 22 Nařízení EU apod . Kurz je zaměřen na praktické využití a upozornění na nejčastější chyby.

Konkrétně se bude jednat o tyto oblasti:

  • Základní pojmy v řízení rizik.
  • Přístupy k rizikům a typy rizik.
  • Jak nastavit vhodné hodnocení a jak ho číst.
  • Praktické ukázky a příklady.
  • Diskuse.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 13:00

Lektor
Mgr. Lucie Jahnová

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 400,- Kč bez DPH (2 904,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 000,- Kč bez DPH (3 630,- Kč s DPH)

Přihlásit se