Analýza dat v MS Excel

26.9.2024 - 26.9.2024
variabilní symbol: 24221

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je vhodný pro osoby, které analyzují velké objemy dat, např. výstupy z informačních systémů, a potřebují z dat získat efektivně podstatné informace.

CÍL SEMINÁŘE

Získat z velkého objemu dat důležité informace vyjádřené i v grafické podobě.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Filtrování a třídění dat.
  • Tabulka – nástroj pro ověření vstupních dat a rychlé formátování, výhody při použití s kontingenční tabulkou.
  • Kontingenční tabulka – sestavení; formátování a design; úprava struktury; použití průřezů; výpočty; nastavení.
  • Kontingenční graf.
  • 3D graf – zobrazení geografických dat v mapě (ČR, Evropa, celý svět, různé typy grafů).

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
RNDr. Alex Vinšů

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se