AML (Anti-Money Laundering) – Detekce a oznamování podezřelých obchodů

Nový

17.12.2024 - 17.12.2024
variabilní symbol: 24342

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen pro všechny tzv. „povinné osoby“ dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování povinností vyplývajících z tohoto zákona a z dalších souvisejících předpisů. Zvláštní pozornost je věnována tzv. právnickým a poradenským profesím (specificky auditorům, daňovým poradcům, notářům, advokátům a soudním exekutorům) a vedle toho účetním.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou detekce, oznamování a šetření podezřelých obchodů dle právní úpravy proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Zvláštní pozornost je věnována tzv. právnickým a poradenským profesím a účetním. Účastníci budou seznámeni se zákonnými a praktickými požadavky na efektivní detekci podezřelých obchodů, včasný a řádný reporting, formální a obsahové náležitosti oznámení o podezřelém obchodu, následné šetření podezřelého obchodu a komunikaci mezi FAÚ a povinnými osobami. Důraz bude kladen především na příklady dobré a špatné praxe a rovněž na aktuální trendy, techniky a typologie v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Úvod do problematiky AML.
  • Podezřelý obchod a jeho detekce.
  • Oznamování podezřelých obchodů.
  • Šetření podezřelých obchodů, činnost FAÚ.
  • Specifika právnických a poradenských profesí.
  • Statistická data k reportingu podezřelých obchodů.
  • Aktuální trendy, techniky, typologie.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 13:00

Lektor
JUDr. Michaela Hladká, Ph.D.

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 400,- Kč bez DPH (2 904,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 000,- Kč bez DPH (3 630,- Kč s DPH)

Přihlásit se