Aktuální změny v pracovním právu

Mimořádně zařazený seminář!

9.10.2023 - 9.10.2023
variabilní symbol: 23902

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, kontrolory, compliance pracovníky, personalisty, risk manažery a další, kteří mají zájem o informace a aktualitách v pracovním právu.

CÍL SEMINÁŘE

Objasnit jaké změny do pracovního práva a zaměstnavatelské praxe přinesou novelizace zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti (jakož i související změny dalších právních předpisů) ve 2. pololetí roku 2023.

OBSAH SEMINÁŘE

•    Komplexní seznámení s filozofií nejnovějších změn zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti.
•    Změny v rozsahu i formě informační povinnosti zaměstnavatele.
•    Změny právní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
•    Změny v právní úpravě pracovní doby.
•    Nová právní úprava práce na dálku a souvisejících náhrad nákladů.
•    Změny v oblasti překážek v práci.
•    Změny v oblasti doručování v pracovněprávních vztazích.
•    Novinky v oblasti agenturního zaměstnávání pohledem zaměstnavatele – uživatele.
•    Rozšíření případů „přechodu důkazního břemene“ na zaměstnavatele.
•    Nové přestupky a další změny zákona o inspekci práce.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 15:00

Lektor
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 3 200,- Kč bez DPH (3 872,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 850,- Kč bez DPH (4 659,- Kč s DPH)

Přihlásit se