Publikace Časopis Interní auditor Soutěž

SOUTĚŽ 2019

4/2016

Děkujeme za Vaše odpovědi, které bylo možné vyplnit do 15. 2. 2017.

Výherce bude vylosován na květnovém jednání Redakční rady. Vylosovaný výherce z čísla 4/2016 obdrží jednodenní seminář na ČIIA zdarma dle vlastního výběru a bude uveřejněn
ve 1. čísle Interního auditora 2017.