Aktuální problematika poskytování dotací

23.11.2023 - 23.11.2023
variabilní symbol: 23298

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, kontrolory, pracovníky finančních a dalších útvarů v orgánech veřejné správy a pro příjemce dotací z veřejných rozpočtů.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámení s aktuálními změnami v právní úpravě a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole.

OBSAH SEMINÁŘE

• Pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek aj.
• Úprava poskytování dotací ze státního rozpočtu v rozpočtových pravidlech, zákoně
č. 218/2000 Sb. a z rozpočtů obcí a krajů v zákoně č. 250/2000 Sb.
• Některá shodná ustanovení pro prostředky ze státního rozpočtu i rozpočtů obcí a krajů: Výzva příjemci k provedení opatření k nápravě, bagatelní výše porušení rozpočtové kázně, kdy se odvod neuloží, výše penále aj.
• Změny v rozpočtových pravidlech od roku 2022.
• Pravidla vlády pro dotování nestátních neziskových organizací.
• Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi do roku 2030.
• Oblasti státní dotační politiky v roce 2023 a 2024.
• Příklad dotazníku k auditu systému poskytování dotací.
• Orgány, které mohou kontrolovat dotace.
• Přehled práv a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných.
• Trestné činy při poskytnutí nebo použití dotací.
• Jaké možnosti má kontrolovaný při nesouhlasu s výsledky kontroly.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
Ing. Miroslava Pýchová

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 450,- Kč bez DPH (2 965,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)

Přihlásit se