Aktuální dění v oblasti zadávání veřejných zakázek

Aktualizováno

7.12.2023 - 7.12.2023
variabilní symbol: 23319

ÚROVEŇ

Pro pokročilé.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.

CÍL SEMINÁŘE

Představit účastníkům semináře poslední vývoj právní úpravy zadávání veřejných zakázek. Informace o aktuálním dění - technická novela zákona o zadávání VZ, nové zásady společensky odpovědného zadávání, regionální potravina, skutečný majitel, střet zájmů, dopady protiruských sankcí do oblasti VZ, růst cen a další.

OBSAH SEMINÁŘE

• Nové zásady zadávání veřejných zakázek (zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací).
• Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích (regionální potravina).
• Čisté automobily.
• Střet zájmů.
• Dopady zákona o skutečných majitelích a novely zákona „o praní špinavých peněz“.
• Problematika růstu cen ve VZ.
• Dopady sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejného zadávání.
• Technická novela ZZVZ, význam nejzásadnějších změn.
• Dopad do praxe zadavatelů a kontrolních subjektů.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Markéta Ajmová
JUDr. Lenka Matochová

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se