Aktualizace vnitřních předpisů pro interní audit v rámci pravidelného sebehodnocení

5.10.2023 - 5.10.2023
variabilní symbol: 23237

ÚROVEŇ

Pro pokročilé interní auditory.

URČENO PRO

Vedoucí interního auditu, senior auditory, samostatně praktikující auditory.

CÍL SEMINÁŘE

Seminář se zaměří na uvedení vnitřních předpisů IA do souladu s požadavky legislativy a Standardů IA. Východiskem bude stanovení role IA, vymezení odpovědností, popsání zásad a postupů, zabezpečení kvality činnosti IA. Z pohledu externího hodnotitele kvalit a na základě vlastních zkušeností upozorní lektor na často se vyskytující nedostatky, která by měly být předmětem pravidelné aktualizace.

OBSAH SEMINÁŘE

• Správa a řízení funkce IA dle Standardů IA, požadavky na vedoucího interního auditu.
• Obsahová stránka Statutu IA, zapracování požadavků z řady 1000 Standardů IA, odchylky.
• Rozsah Manuálu IA dle požadavků řady 2000 Standardů IA, odchylky.
• Formalizace Programu pro zabezpečování a zvyšování kvality IA a jeho vyhodnocování.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Rodan Svoboda, CIA

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se