Aktualizace vnitřních předpisů pro interní audit s ohledem na Globální standardy

Nový
Globální standardy

11.10.2024 - 11.10.2024
variabilní symbol: 24241

ÚROVEŇ

Pro pokročilé interní auditory.

URČENO PRO

Vedoucí interního auditu, senior auditory, samostatně praktikující auditory.

CÍL SEMINÁŘE

Seminář se zaměří na uvedení vnitřních předpisů IA do souladu s požadavky legislativy a Standardů IA. Východiskem bude stanovení role IA, vymezení odpovědností, popsání zásad a postupů, zabezpečení kvality činnosti IA. Z pohledu externího hodnotitele kvalit a Seminář se zaměří na uvedení vnitřních předpisů IA do souladu s požadavky legislativy a Globálních Standardů IA. Východiskem bude stanovení role IA, vymezení odpovědností, popsání zásad a postupů, zabezpečení kvality činnosti IA. Z pohledu externího hodnotitele kvalit a na základě vlastích zkušeností upozorní lektor na často se vyskytující nedostatky, která by měly být předmětem pravidelné aktualizace.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Požadavky vyplývající z Globálních standardů IA.
  • Obsahová stránka Statutu IA, odchylky od stávající praxe.
  • Rozsah Manuálu IA, odchylky od stávající praxe.
  • Program pro zabezpečování a zvyšování kvality IA, nástroj pravidelné aktualizace předpisů.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 13:00

Lektor
Ing. Rodan Svoboda, CIA

Cena semináře
Cena člen (webinář): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 2 800,- Kč bez DPH (3 388,- Kč s DPH)

Přihlásit se