ČIIA Novinky Nadcházející akce

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE

1. červenec 2021

WORKSHOP ČIIA pro veřejnou správu 13. - 14. 10. 2021, OLOMOUC

Zveme vás na WORKSHOP PRO INTERNÍ AUDITORY Z VEŘEJNÉ SPRÁVY, který pořádá Český institut interních auditorů.
Workshop s názvem QARIT - aktuální výzvy pro interní auditory ve veřejné správě se bude konat ve dnech 13. - 14. října 2021 na Univerzitě Palackého v Olomouci, konkrétně na Pedagogické fakultě (www.pdf.upol.cz).

 • Více o zaměření workshopu: ZDE. Aktuální pozvánka ZDE.
 • JIŽ SE MŮŽETE REGISTROVAT!
  Online REGISTRACE na workshop: ZDE. Časová sleva PRODLOUŽENA do 1. 10. 2021.
 • Čeká na Vás ZAJÍMAVÝ PROGRAM: ZDE.
  Také se můžete těšit, jak již bývá naším zvykem, na PRACOVNÍ SKUPINY: ZDE.
  (budou probíhat první den workshopu po obědové přestávce).
 • Ubytování a večerní program "Číse vína" jsou zajištěny v Hotelu CENTRAL PARK FLORA. Více o ubytování: ZDE.
  Online rezervace na ubytování: ZDE.
 • Více informací na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WORKSHOPU: ZDE.
  Další informace budou průběžně doplňovány.

16. srpen 2021

Měsíční nabídka ZÁŘIJOVÉHO - PROSINCOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČIIA

14. září 2021

DLOUHODOBÉ VZDĚLÁVÁNÍ ČIIA - AKADEMIE RISK MANAGEMENTU

AKADEMIE RISK MANAGEMENTU

Termín konání:
I. blok 18. - 21. října 2021
II. blok 1. - 2. listopadu 2021

Časová sleva: 15% prodloužena do 30. září 2021.
Můžete také UPLATNIT VOUCHER na vzdělávací akce získáný za účast na mezinárodní konferenci v Praze.

VÍCE INFORMACÍ: ZDE.

18. červen 2021

VZDĚLÁVÁNÍ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU - 2. pololetí 2021

30. červen 2021

Katalog a nabídka vzdělávacích akcí na 2. pololetí roku 2021

K_2021_finalJiž je k dispozici pdf verze našeho Katalogu akcí na 2. pololetí roku 2021, kterou naleznete ZDE.

Akce OBJEDNÁVEJTE ZDE.

 Nynější číslo je vydáno pouze elektronicky. V nabídce naleznete nabídku seminářů, webinářů, dlouhodobého vzdělávání a vzdělávání pro veřejnou správu.

Věříme, že Vám katalog nabídne mnoho zajímavých akcí. Současně jsou v katalogu i nové akce zaměřené na aktuální témata.

 

Nabídka WEBINÁŘŮ na 2. pololetí 2021 ZDE.

Nabídka ZÁŘIJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (online i prezenční forma) ZDE.
Nabídka ŘÍJNOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (online i prezenční forma) ZDE.
Nabídka LISTOPADOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (online i prezenční forma) ZDE.
Nabídka PROSINCOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (online i prezenční forma) ZDE.

31. srpen 2021

ČIIA ŠKOLÍ PREZENČNĚ s aktuálními hygienickými pravidly účasti na seminářích ČIIA

ČIIA aktuálně reaguje na Mimořádné opatření – omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1. 9. 2021

ČIIA zajistí:

 • v každé učebně pracovní místo pro účastníky a lektora s potřebným rozestupem,
 • v každé učebně a společných prostorech je zajištěn dezinfekční prostředek na ruce,
 • během dne jsou průběžně ošetřená místa, se kterými přicházejí účastníci do přímého kontaktu,
 • na toaletách jsou umístěny dávkovače s dezinfekčním mýdlem a jednorázové papírové ručníky,

Účast na seminářích ČIIA je umožněna za těchto podmínek:

 • u vstupu do prostoru ČIIA si účastník povinně provede dezinfekci rukou,
 • účastník nesmí v době konání semináře podléhat karanténě a musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (horečka, kašel),
 • účastníci a lektoři podepíší při vstupu do prostor ČIIA čestné prohlášení, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18 Mimořádného opatření:
  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo
  • o osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno 
   a) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES)
   č. 726/2004, nebo
   b) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
  • o osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 
  • o osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebe testování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo 
  • o osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebe testování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy, 
 • všechny přítomné osoby použijí po celou dobu konání akce, nestanoví-li mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest jinak, ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Daniel Häusler, Ředitel kanceláře ČIIA

____________________________________________________________________________________________________________________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19.