22. srpen 2022

ZMĚNY TERMÍNŮ A FORMY KONÁNÍ SEMINÁŘŮ ČIIA

WEBINÁŘ "Účetní výkazy - základ pro datovou anylýzu" se uskuteční 22. září 2022
NOVĚ jako HYBRIDNÍ SEMINÁŘ.
Lektor: Michal Svoboda. Více informací: ZDE. Můžete objednat: ZDE.

SEMINÁŘ "Analýza dat v MS Excel" se uskuteční v novém termínu 7. října 2022.
Lektor: Alex Vinšů. Více informací: ZDE. Můžete objednat: ZDE.

SEMINÁŘ "Udržitelné podnikání a ESG - strašák nebo příležitost" se uskuteční 10. října 2022
NOVĚ jako HYBRIDNÍ SEMINÁŘ.
Lektoři: Lucie Jahnová a Stanislav Klika. Více informací: ZDE. Můžete objednat: ZDE.

SEMINÁŘ "Kontrolní řád, zákon č. 255/2012 Sb., podrobně a prakticky" se uskuteční 11. října 2022
NOVĚ jako HYBRIDNÍ SEMINÁŘ.
Lektor: Miroslava Pýchová. Více informací: ZDE. Můžete objednat: ZDE.

SEMINÁŘ "Veřejné zakázky malého rozsahu" se uskuteční v novém termínu 17. října 2022.
Lektorky: Markéta Ajmová a Lenka Matochová. Více informací: ZDE. Můžete objednat: ZDE.

SEMINÁŘ "Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz - interní audit/kontrola v subjektech veřejné správy" se uskuteční v novém termínu 21. října 2022.
Lektor: Pavel Bláha. Více informací: ZDE. Můžete objednat: ZDE.

WEBINÁŘ "Audit procesu údržba" se uskuteční v novém termínu 25. října 2022.
Lektor: Petr Barnat. Více informací: ZDE. Můžete objednat: ZDE.

SEMINÁŘ "Audit AML" se uskuteční 25. října 2022 NOVĚ jako HYBRIDNÍ SEMINÁŘ.
Lektor: Stanislav Klika. Více informací: ZDE. Můžete objednat: ZDE.

DVOUDENNÍ SEMINÁŘ "Příklady řízení rizik a interního auditu v praxi" se uskuteční 31. října - 1. listopadu 2022 NOVĚ jako HYBRIDNÍ SEMINÁŘ.
Lektor: Radek Ščotka. Více informací: ZDE. Můžete objednat: ZDE.

ATESTAČNÍ KURZ / WEBINÁŘ "Účetní výkaznictví organizací veřejného sektoru - souvislosti s řídicími a kontrolními systémy" se uskuteční v novém termínu 2. - 3. listopadu 2022.
Lektor: Michal Svoboda. Více informací: ZDE. Můžete objednat: ZDE.

SEMINÁŘ "Rizikové oblasti v GDPR aneb jak předejít bezpečnostnímu incidentu" se uskuteční 3. listopadu 2022
NOVĚ jako HYBRIDNÍ SEMINÁŘ.
Lektoři: Lucie Jahnová. Více informací: ZDE. Můžete objednat: ZDE.

HYBRIDNÍ SEMINÁŘ "Audit přístupových práv do IT systémů" se uskuteční v novém termínu 15. listopadu 2022 a NOVĚ jako WEBINÁŘ.
Lektor: Michal Hric a Dominik Nop. Více informací: ZDE. Můžete objednat: ZDE.

WEBINÁŘ "Kontrola postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek" se usktueční v novém termínu 15. listopadu 2022.
Lektorky: Markéta Ajmová a Lenka Matochová. Více informací: ZDE. Můžete objednat: ZDE.

SEMINÁŘ "Audit procesu nákup" se uskuteční v novém termínu 22. listopadu 2022 a NOVĚ jako WEBINÁŘ.
Lektor: Petr Barnat. Více informací: ZDE. Můžete objednat: ZDE.

SEMINÁŘ "Spisová služba z pohledu interního audtiora a e-Governmentu" se uskuteční v novém termínu 24. listopadu 2022.
Lektor: Martina Křešťáková. Více informací: ZDE. Můžete objednat: ZDE.

SEMINÁŘ "Personální audit" se uskuteční v novém termínu 25. listopadu 2022.
Lektor: Šárka Taxová. Více informací: ZDE. Můžete objednat: ZDE.

SEMINÁŘ "Finančí analýza" se uskuteční v novém termínu 28. listopadu 2022.
Lektor: Ladislav Tyll. Více informací: ZDE. Můžete objednat: ZDE.

DVOUDENNÍ SEMINÁŘ "Interní audit IT a IS pro začátečníky" se uskuteční 28. - 29. listopadu 2022 NOVĚ jako HYBRIDNÍ SEMINÁŘ.
Lektor: Radek Ščotka. Více informací: ZDE. Můžete objednat: ZDE.

SEMINÁŘ "Plánování auditní činnosti" se uskuteční 2. prosince 2022 NOVĚ jako HYBRIDNÍ SEMINÁŘ.
Lektor: Petr Barnat. Více informací: ZDE. Můžete objednat: ZDE.

SEMINÁŘ "Personalistika a mzdy v kontextu GDPR v praxi" se uskuteční v novém termínu 13. prosince 2022 a
NOVĚ jako HYBRIDNÍ SEMINÁŘ.
Lektoři: Lucie Jahnová. Více informací: ZDE. Můžete objednat: ZDE.

ostatní akce