14. říjen 2020

Zapojte se do přípravy nabídky vzdělávání ČIIA na 1. pololetí 2021!

Český institut interních auditorů zahajuje přípravu Katalogu akcí, seminářů a přednášek na 1. pololetí roku 2021.

  • NÁMĚTY NA VZDĚLÁVÁNÍ ČIIA!
    Rádi bychom Vám poskytli co nejkvalitnější nabídku vzdělávacích akcí, proto Vás žádáme o vyplnění stručného dotazníku (2 otázky) týkajícího se vašich námětů na vzdělávaní ČIIA. DOTAZNÍK JE K DISPOZICI: ZDE do 6. 11. 2020.


  • STAŇTE SE LEKTOREM V ČIIA!
    Pokud byste měli zájem u nás přednášet (prezenčně nebo on-line), můžete vyplnit - KATALOGOVÝ LIST a zaslat do 6. 11. 2020.
    Katalogové listy, nápady a připomínky zasílejte na email ředitele ČIIA pana Daniela Häuslera  hausler@interniaudit.cz.

    Uvítáme i vaše zapojení v oblasti dlouhodobých kurzů (např. atestačních kurzů pro VS / akademií). Pokud máte nápady a rádi byste se na přípravě těchto akcí ČIIA podíleli jako lektoři nebo garanti, dejte nám vědět. Uvítáme jakékoli vaše zapojení.

 

ostatní akce