16. září 2020

ŘÍJNOVÉ Fórum - 8. 10. 2020

Corporate_Compliance_KoukalŘÍJNOVÉ Fórum pro interní auditory se uskuteční 8. října 2020 od 16:30 hodin v prostorách ČIIA.

Přednášející: JUDr. Pavel Koukal

Téma: „Jak zapojit funkci compliance do vnitřního kontrolního systému organizace"

Na Fóru je možné zakoupit publikaci pana Koukala (i s vlastoručním podpisem autora)
s názvem:

Corporate Compliance, Jak účinně zavádět a prosazovat korporátní compliance a Compliance management systém.

Na Fórum není třeba registrace. Více informací podá slečna Bezoušková.

ostatní akce