18. listopad 2021

ČIIA REAGUJE NA AKTUÁLNÍ SITUACI A PŘECHÁZÍ NA ONLINE FORMU

Vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci a také na základě vašich podnětů jsme se rozhodli realizovat veškeré akce plánované do konce roku 2021 pouze formou on-line.  Vnímáme, že prezenční akce jsou svým způsobem nenahraditelné, nicméně v rámci ochrany zdraví nás všech věříme, že toto rozhodnutí pochopíte.

Pokud jste se registrovali na prezenční akce, budete včas informováni o změně na on-line formu. Samozřejmostí je, že v rámci změny formy získáte také slevu z účastnického poplatku za prezenční seminář.

V současné době pro vás připravujeme katalog vzdělávání na 1. pololetí roku 2022 a věříme, že se budeme moci na počátku roku 2022 potkat na prezenčních akcích, se kterými samozřejmě počítáme i nadále, tak jako s webináři, které se staly nedílnou součástí nabídky ČIIA.

Děkujeme za pochopení a přejeme vám pevné zdraví.

 

Za Radu ČIIA a za kancelář ČIIA

Tomáš Pivoňka, prezident
Daniel Häusler, ředitel kanceláře

ostatní akce