10. září 2020

Aktuální hygienická pravidla účasti na seminářích ČIIA

ČIIA aktuálně reaguje na nově vyhlášená mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, konkrétně ze dne 9. září 2020.

ČIIA zajistí:

  • v každé učebně pracovní místo pro účastníky a lektora s potřebným rozestupem,
  • v každé učebně a společných prostorech je zajištěn dezinfekční prostředek na ruce,
  • během dne jsou průběžně ošetřená místa, se kterými přicházejí účastníci do přímého kontaktu,
  • na toaletách jsou umístěny dávkovače s dezinfekčním mýdlem a jednorázové papírové ručníky,

Účast na seminářích ČIIA je umožněna za těchto podmínek:

  • u vstupu do prostoru ČIIA si účastník povinně provede dezinfekci rukou,
  • v prostorách ČIIA je dle mimořádného opatření MZ povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (výjimku mají přednášející během přednášky dle 2. bodu, odstavce q) v aktuálním mimořádném opatření),
  • účastník nesmí v době konání semináře podléhat karanténě a musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (horečka, kašel),
  • účastníci a lektoři podepíší při vstupu do prostor ČIIA prohlášení o bezinfekčnosti.

Mimořádné opatření naleznete: ZDE. 

Děkujeme za pochopení.

Ing. Daniel Häusler, Ředitel kanceláře ČIIA

ostatní akce