21. květen 2020

Aktuální hygienická pravidla účasti na seminářích ČIIA

ČIIA zajistí:

  • v každé učebně pracovní místo pro účastníky a lektora s potřebným rozestupem,
  • v každé učebně a společných prostorech je zajištěn dezinfekční prostředek na ruce,
  • během dne jsou průběžně ošetřená místa, se kterými přicházejí účastníci do přímého kontaktu,
  • na toaletách jsou umístěny dávkovače s dezinfekčním mýdlem a jednorázové papírové ručníky,
  • občerstvení je zajištěno v balené formě.

Účast na seminářích ČIIA je umožněna za těchto podmínek:

  • u vstupu do prostoru ČIIA si účastník povinně provede dezinfekci rukou,
  • účastník nesmí v době konání semináře podléhat karanténě a musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (horečka, kašel),
  • účastníci a lektoři podepíší při vstupu do prostor ČIIA prohlášení o bezinfekčnosti.

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví během výuky NENÍ POVINNÁ PRO ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVÁNÍ ochrana horních cest dýchacích, je zmiňováno ve 2. bodě, odstavec c). Mimořádné opatření naleznete: ZDE. 

Cervnova_nabidka_akciCIIA2020finale_web

ostatní akce